แก้ปัญหาทุกอย่าง LTAX LTAX3000 LTAXONLINE line_ID : hukies1
นำเข้า LtaxOnline
สอน เขียนโปรแกรม LTAX
แก้ปัญหาระดับสูงเกี่ยวกับการใช้งาน LTAX ทั้งระบบ OFFLINE และ ONLINE
แก้ปัญหาอะไรบ้าง
แก้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับ LTAX LTAXonline LTAX3000 เช่น
  • เข้า Login ไม่ได้
  • โอนปีภาษี
  • นำเข้ามาตรา 10 ปรับปรุง
  • ทำรายงาน ผท 123 ผป 123 ภดส 1367
  • ย้ายข้อมูล Ltax3000 -->ltaxonline
  • ทำรายงานจาก Ltaxonline
รับเขียนโปรแกรมระบบ LTAX
ระบบ GIS และแผนที่ที่ดิน
เขียนโปรแกรมระบบแผนที่ภาษี ออกรายงาน ทำเว็บไซต์
เช่น
- ระบบนำเข้า สปก และ เอกสารสิทธิ์อื่นๆ
- ระบบตรวจสอบเลขประชาชนก่อนนำเข้า
- ระบบโอนย้ายปี ของ ข้อมูล
- ระบบค้นหาเส้นแดง กรมที่ดิน
- ระบบ ค้นหาข้อมูล กรมที่ดิน
.เทียบกับฐานข้อมูล
- ระบบค้นหา ราคาประเมิน ที่ดิน และทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
- ทำโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม ตามความต้องการ
โทร 0623274350 ไลน์ hukies1
Explore properties
Follow Us
Contact me
ittiphon 062324350
Tdelphi เทพแห่ง Delphi
Email :
hukies@gmail.com
tdelphi@gmail.com
ltaxaddon@gmail.com