0623274350 hukies@gmail.com

โปรแกรมเสริม LTAXADDON

ปัจจุบัน กรมจัดทำระบบ LTAX4 ออกมาครบถ้วนและใช้งานได้ครอบคลุม ทุกด้านแล้ว ดังนั้น โปรแกรมเสริมต่างๆ ก็จะต้องปรับตาม ltaxaddon จึงเหลือเแพาะส่วนเชื่อมฐานข้อมูลและนำเข้าเพื่อทดสอบระบบเท่านั้น การนำเข้าข้อมูลทั้งระบบ ต้องรอ Version จริงจากกรมฯอีกครั้ง

ระบบโปรแกรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

 1. โปรแกรมที่เชื่อมระบบ LTAX4
 2. โปรแกรมส่วนที่นำเข้า ภ.ด.ส.3 ที่เป็น EXCEL สำหรับหน่วยงานที่มีการบันทึกระบบ LTAX ยังไม่ครบถ้วน แต่มีไฟล์ ภ.ด.ส. 3 แล้ว ต้องการนำเข้าเพื่อออกรายงาน ภ.ด.ส.6 และจัดเก็บภาษี โดยหากยังไม่มี ฐานข้อมูล LTAX โปรแกรมสามารถสร้างฐาน LTAX จากไฟล์ ภ.ด.ส.3 ได้เลย(เท่าที่มีข้อมูล) แล้วหน่วยงานก็ไปทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

อยากรู้ไม๊ครับ

ว่าฐานข้อมูล LTAX4 อปท ท่านมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข
เพียง ดับเบิ้ลคลิกที่หัวข้อ ซ้ายมือ ก็จะแสดงรายการ ที่ผิดพลาดออกมาด้านซ้ายมือ (ใช้ในการตรวจสอบ และส่งออก Excel) การแก้ไข ต้อง
ไปแก้ไขในระบบ LTAX ตามปกติ
DB_Check โปรแกรมตรวจสอบฐานข้อมูลดีๆ จาก LTAX_Addon
*** สนับสนุน อปท ละ 200 บาท ก๊อปใข้ต่อไม่ได้โปรแกรมไม่ทำงานหากนำไปใช้หน่วยงานอื่น
*** VIP สนับสนุน 3000 บาท ก๊อบปี้ แจกจ่าย ได้ไม่จำกัน
Update เมนู พิเศษ ตามทีท่านต้องการ ตามต้องการ ใส่ Logo ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

*** เหมาะสำหรับ

– ผู้รับสำรวจ ก่อนส่งงาน
– ผู้รับงานจ้างสำรวจ ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล
– นำเข้าข้อมูลมาจาก Ltax Version3 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูลก่อนที่จะไปออก ภดส และ ประเมิน

เข้ารหัสฐานข้อมูล

ระบบLTAXADDON

รายงานที่ต้องการ

โปรแกรมเสริมจาก LTAXADDON

 1. โปรแกรมแปลงฐาน LTAX V3.1 –> V4.0
 2. โปรแกรมนำเข้า สปก4-401
 3. โปรแกรมเชื่อมฐานเพื่อ ใช้ฐานข้อมูลโดยตรง
 4. โปรแกรมสร้าง Parcel_code สำหรับไฟล์กรมที่ดิน ตาม Zone
 5. โปรแกรมพิมพ์รายงาน ภดส 3 6 1 7 แบบรายกลุ่ม
 6. ถอดรหัสฐานข้อมูล Parcel,DN เพื่อทำรายงาน
 7. โปรแกรมนำเข้าข้อมูลจาก ภ.ด.ส.3 EXCEL+ไฟล์จากกรมที่ดิน
 8. โปรแกรมปลดล๊อค แก้ไขปัญหา Login ไม่ได้
 9. ปลดล๊อคฐานชั่วคราว เพื่อไม่ให้โปรแกรมลบข้อมูลขณะแก้ไข ตารางโดยตรง
 10. *** โปรแกรมบันทึกข้อมูลการสำรวจจากหน้างาน บันทึกแล้วเข้าฐานเลย

DOWNLOAD LTAX4 ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมแล้ว

 1. DOWNLOAD  LTAX4 Full 
 2. LTAX4Lnw เชื่อมฐานได้
 3. การติดตั้ง youtube -ข้อ 4
 4. Download LTAXADDON (มีค่าบริการ)

การใช้ LTAXADDON เชื่อมฐาน ภาคสอ
การใช้แบบ PREMIUM แก้ปัญหา LTAX4 ข้อมูลผิดพลาด
– การใช้ PREMIUM นำเข้า LTAX 4 ราคาประเมินที่ดิน แบบครั้งเดียว

   

จำนวนผู้ชม 27756 ตั้งแต่ 01/01/2564