0623274350 hukies@gmail.com

นำเข้าข้อมูลจากLTAX3

การนำเช้า LTAX3–>LTAX4 ให้นำคำสั่ง SQL นี้ไปรันในคิวรี่ ทาง LTAX3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (รอเผยแพร่) หลังจากรันคำสั่งแล้ว จะมีการสร้างตารางเพื่อนำเข้า ที่ขึ้นต้นด้วย LTAX4_ จำนวน 7 ตารางดังนี้ ทำการก๊อบปี้ ตารางขึ้นต้นด้วย LTAX4_ ไปยัง ฐาน...