0623274350 hukies@gmail.com

***  DIAGRAM ข้อมูลที่นำมาจาก LTAX3 ที่ต้องตรวจสอบจำนวน 12 ตำแหน่ง 12 เงื่อนไข ครบตามนี้ผ่านหมดแน่นอน

ตอบช้าหน่อยนะครับ ทำงานประจำไปด้วย

https://www.facebook.com/groups/227888538646886

ทดสอบนำเข้าจากฐานข้อมูลที่สอบถาม(ติดต่อมาได้หากต้องการให้ทดสอบ)
1. จากจังหวัดทางภาคกลาง ตอนนำเข้าตารางสิ่งก่อสร้าง BUILDING ไม่มา ดูวิธีการตรวจสอบ และแก้ไข
2. จากจังหวัดภาคอีสาน ทำการย้ายข้อมูลจาก SPATAX เพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบ LTAX4 ดูวิธีการตรวจสอบและนำเข้า
3. ไม่มีฐานมีแต่ ภ.ด.ส.3 ที่เป็น EXCEL อยากนำเข้าเพื่อเริ่มระบบใหม่ ดำเนินการดังนี้ (กำลังดำเนินการ)
4. จังหวัดทางภาคอีสานบ้านเฮา นำเข้าแบบชิวๆ ข้อมูล LTAX3 ค่อนข้างดี ผลการนำเข้า
5
. 21-09-63 มีท่าน Teerakan ได้ส่งฐานมาทดสอบระบบนำเข้า ขอบคุณครับ สร็จแล้วกระบวนการดังนี้

ก่อนถามดูก่อนก็ดี
1.  คู่มือการติดตั้ง 
2. การเชื่อมฐานด้วย NAVICAT