0623274350 hukies@gmail.com

การนำเช้า LTAX3–>LTAX4 ให้นำคำสั่ง SQL นี้ไปรันในคิวรี่ ทาง LTAX3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (รอเผยแพร่)

  1. หลังจากรันคำสั่งแล้ว จะมีการสร้างตารางเพื่อนำเข้า ที่ขึ้นต้นด้วย LTAX4_ จำนวน 7 ตารางดังนี้
  2. ทำการก๊อบปี้ ตารางขึ้นต้นด้วย LTAX4_ ไปยัง ฐาน LTAX4
  3. ทำการรันคำสั่ง SQL เพื่อนำเข้าข้อมูล 7 ตารางนี้ไปยัง LTAX4
  4. เปิดดูในโปรแกรม LTAX4 จะพบข้อมูลการนำเข้า

***  กำลังทะยอยลงรายละเอียดเพิ่มมีผู้สนับสนุนร่วมทำคู่มือ และวิธีการทาง YOUTUBE อยู่ครับ