0623274350 hukies@gmail.com

คุณสมบัติ

  1. ส่งออก นำเข้า จากโปรแกรม Excel ทั้ง 44 ตาราง นำไปแก้ไขด้วย Excel แล้วนำเข้าคืน
  2. ตรวจสอบ ความถูกต้องฐาน Ltax4
  3. ทำรายงาน ผท12 ผท3 และรายงานอื่นๆ
  4. สามารถนำฐานจากระบบ Taxอื่นๆ ่เช่น LtaxGo,LtaxVerเดิม , LtaxExcel มานำเข้าเป็น Ltax4 ได้
  5. Download ที่นี่